Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Yeni Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV”) ortaklarından Akfen Holding A.Ş.‘nin TAV’da sahip olduğu yüzde 8,119 payının tamamının, mevcut ortaklarımızdan Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH’ye hisse devrinin 7 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur. Sözkonusu hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur: TAV Havalimanları Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı: Aéroports de Paris Grubu* : %46,12 Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. : %8,06 Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş: %2,05 Halka Açık Olmayan Diğer: %3,27 Halka Açık Diğer: %40,50 * Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH Sözkonusu hisse devrine istinaden Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akfen Holding A.Ş.’nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Philippe Eric Pascal’ın, Bilkent Holding A.Ş.’nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fernando Echegaray del Pozo’nun, Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune’un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Franck Mereyde’in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Geri Dön

 

 

subContentBottom