Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Antalya Havalimanı Hk

Şirketimiz; Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş. ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.’deki hisselerin bir kısmının satışı için başlatılan hisse satış sürecine ilgisini ilgili taraflara belirtmiştir. Bu nedenle, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2017/40 no'lu ve 15.12.2017 tarihli kararıyla, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlendiğimiz gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. Toplam 360 milyon Avro bedel karşılığında, Şirketimiz Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş.’deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.’deki %48.99 oranındaki hisselerin satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme uyarınca; Şirketimiz, mevcut ortakla eşit kontrol (co-control) ve %50 oranında temettü hakkına sahip olacaktır Hisse Alım İşlemi, belirli idari makam ve üçüncü kişi onaylarına tabidir. İşleme dair özel durum açıklamasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz yapılan işbu açıklamayı yatırımcılarımızın dikkatine sunarız.

Geri Dön

 

 

subContentBottom