Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Geleceğe Dönük Beklentiler Revize 2018

21 Şubat 2018 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamasında, 2018 yılına ilişkin normal piyasa koşulları altında operasyonel ve mali beklentilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Sözkonusu tarihten bu yana portföyümüze Mayıs ayında eklenen Antalya Uluslararası Havalimanı ve revize ettiğimiz kur ve trafik tahminleri nedeniyle, 2018 yılına ilişkin beklentilerimiz yukarı yönlü revize edilmiştir. Şirketimizin halihazırdaki yolcu ve kur varsayımlarına göre 2018 yılına ilişkin revize edilmiş beklentileri aşağıda yer almaktadır: Önceki / Yeni -İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi %6-%8 / %8-%10 arasında, -İstanbul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hatlar (Origin and Destination) yolcu büyümesi %9-%11 / %11-%13 arasında, -TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi %10-%12 / %30’dan daha fazla -Ciro(1) artışı %2-%4 / %4-%6 arasında, -FAVÖK(2) artışı %5-%7 / %14-%16 arasında, -Net Kâr'da çift haneli büyüme / önemli oranda çift haneli büyüme, -Yatırım harcamaları yaklaşık 80 milyon / yaklaşık 120 milyon avro seviyesinde öngörülmektedir. Not: Istanbul Atatürk Havalimanı operasyonlarının 2018 yıl sonuna kadar devam edeceği varsayımıyla hazırlanmıştır. Antalya Havalimanı’nn 2018 yılı finansallarına katkısı ilk dört aydaki zararı ve trafik verilerini kapsamamaktadır. Bütün finansal beklentiler Avro bazında olup, ciro ve FAVÖK için UFRYK 12’nin etkileri düzeltilerek hesaplanmıştır. (1) Ciro: UFRS Ciro – İnşaat geliri + Ankara garanti yolcu geliri – Ankara garanti yolcu gelirine istinaden elde edilen reeskont geliri. (2) FAVÖK: UFRS FVÖK + Amortisman & itfa – İnşaat geliri + İnşaat gideri + Ankara garanti yolcu geliri - Ankara garanti yolcu gelirine istinaden elde edilen reeskont geliri. + Özsermaye Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar.(Ağırlıklı olarak Antalya Havalimanı).

Geri Dön

 

 

subContentBottom
Inline