Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Kurumsal Yönetim Derecelendirme / 2018

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 18 Ağustos 2017 tarihinde açıklamış olduğumuz 96,17 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 17 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 96,25 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. SAHA ile 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 17 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerlidir. Kategori/Ağırlık/Not Pay Sahipleri: 0,25 / 95,80 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 0,25 / 97,34 Menfaat Sahipleri: 0,15 / 98,82 Yönetim Kurulu: 0,35 / 94,69 Toplam: 1,00 / 96,25

Geri Dön

 

 

subContentBottom
Inline