Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Borsa İstanbul A.Ş., Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmesini 02.11.2018 tarihli ve BİAŞ-4-9190 nolu yazısı ile talep etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimizin operasyonel veya finansal durumunda kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.

Geri Dön

 

 

subContentBottom
Inline