Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

 

subContentTop

Kurumsal Yönetim Derecelendirme / 2019

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 17 Ağustos 2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 96,25 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 16 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 96,67 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Ana Başlıklar: Ağırlık/Not Pay Sahipleri: 0.25 / 95.79 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 0.25 / 98.65 Menfaat Sahipleri: 0.15 / 98.82 Yönetim Kurulu: 0.35 / 94.98 Toplam : 1.00 / 96.67

Geri Dön

 

 

subContentBottom
Inline