Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

Skip Navigation Links Sürdürülebilirlik Raporu

subContentTop
Sürdürülebilirlik Raporu
PDF dökümanını indir Eklendi

"Şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Terminal işleticisi iştiraklerimiz yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, EUROCONTROL, IATA gibi uluslararası havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya Bankası’nın Equator İlkeleri’ne uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz ve iştiraklerinin faaliyetleri gereği yasal olarak Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. Buna rağmen, Şirketimizi ilgili iştirakleri gerek terminallerin yapım aşamasında gerek ise, işletme aşamasında çevre raporları ve çevresel yönetim planları hazırlamışlardır, çevresel yönetim planlarına güncellenmek suretiyle uyulmaktadır.

Şirketimizin iştiraklerinin ayrıca iştigal konuları ile ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup, kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularla alakalı olarak Şirketimiz veya iştirakleri aleyhine başlatılmış herhangi bir inceleme, dava ve sair bir hukuki ihtilaf ya da yaptırım bulunmamaktadır."


subContentBottom
Inline