Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

Skip Navigation Links Kurumsal Yönetim İlkeleri

subContentTop

Faaliyetlerini, başında İcra Kurulu Başkanı'nın bulunduğu yönetici ve çalışanlarıyla sürdüren TAV Havalimanları Holding, bir yandan Şirket hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda pay sahipleri için yaratılan değeri korumak ve geliştirmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni oluşturmuştur. Yönetim Kurulu, Şirket'in kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirir.

TAV Havalimanları Holding Yönetimi, Şirket çalışmalarının üçüncü taraflar üzerindeki etkilerinin farkındadır. Bu bilinçle, faaliyetlerinde müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların, kamu görevlilerinin, tedarikçilerin ve genel olarak tüm sosyal paydaşlarının gereksinimlerine ve çıkarlarına duyarlı olmayı öncelikli ilkesi olarak benimsemiştir. Yönetim Kurulu, iş etiğiyle ilgili riskleri önlemek, yönetime rehberlik etmek, etik olmayan davranışlara yönelik raporlama mekanizmalarının sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını denetlemek, dürüstlük ve sorumluluk üzerinde yükselen kurum kültürünün sürekli korunmasını sağlamak amacıyla Şirket "İş Etiği Kuralları"nı oluşturmuştur. Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanların tamamı TAV İş Etiği Kuralları'na göre, kişisel çıkarlarıyla Şirket'in çıkarları arasında çıkar çatışması yaratabilecek gerçek ya da potansiyel durumlardan kaçınmak ve böylesi durumları önlemek sorumluluğunu kabul etmiştir.

TAV Havalimanları Holding, çalışmalarını, yürürlülükteki yasa ve düzenlemelere uyumlu olarak sürdürür. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, yönetici ya da çalışan, işini ve günlük görevlerini yerine getirirken yasal olmayan bir eylem ya da tutum içine giremez.


subContentBottom
Inline