Daha Sonra Kapat Oylamaya Katıl Tıklayınız

Sık Kullanılanlar

Web sitemizde hiçbir favori seçmediniz.

Skip Navigation Links Yatırım & Temettü

subContentTop

 

Temettü Dağıtımı

Şirketimiz ilk temettü dağıtımını 2012 yılında yapmıştır. Hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL olmak üzere toplam brüt 90.820.312 TL nakit temettü ödenmiştir.2013 yılında ise brüt 0,39 TL olmak üzere toplam 142.929.000 TL nakit temettü ödenmiştir. 2014 yılında ise 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,5478 TL (%54,78) olmak üzere toplam brüt 199.008.765 TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır.TAV Havalimanları Holding 2015 yılında, 2014 yılının dağıtılabilir karından, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,84 TL olmak üzere toplam brüt 306.052.855 TL nakit temettü dağıtmıştır.TAV Havalimanları Holding 2016 yılında, 2015 yılının dağıtılabilir karından, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,95 TL olmak üzere toplam brüt 347.560.013 TL nakit temettü dağıtmıştır. TAV Havalimanları Holding 2017 yılında, 2016 yılının dağıtılabilir karından, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,68 TL olmak üzere toplam brüt 247.951.847 TL nakit temettü dağıtmıştır

 

Yatırım Harcamaları


subContentBottom
Inline